Finansinės ataskaitos

Informacija apie  Ukmergės r. Želvos gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybė

2017 m.
I II III IV

Direktorius

1366,64 1366,34 1366,34 1366,34

Pavaduotojas ugdymui 0,25 etato

505,70 506,35 270,79 270,79

Neformaliojo ugdymo organizatorius

(0,25 etato nuo 2017-09-01)

418,01 418,58 228,38 228,38

Ūkvedys (0,75 etato)

389,54 389,54 389,54 652,50

Socialinė pedagogė (0,5 etato)

615,04 615,64 410,43 410,43

Mokytojo padėjėja, ugdymo karjerai organizatorė, (0,75 etato nuo 2017-09-01)

199,69 210,11 315,16 315,16

Specialioji pedagogė-logopedė (0,5 etato)

260,57 261,00 291,02 291,02

Bibliotekininkė

548,48 549,41 549,41 549,41

Mokytojas

754,96 754,96 754,96 826,28

Raštinės vedėja

426,74 426,74 426,74 456,75

Buhalterė

665,55 665,55 665,55 783,00

Kūrikai-sargai

380,00 380,00 380,00 380,00

Kiemsargis

380,00 380,00 380,00 380,00

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

380,00 380,00 380,00 380,00

Valytoja

380,00 380,00 380,00 380,00

Vairuotojas

426,74 426,74 426,74 456,75

Auklėtojos padėjėja

426,74 426,74 426,74 426,74

Virėja

426,74 426,74 426,74 456,75

Auklėtoja

625,73 625,73 682,52 756,45

Informaciją pateikė direktorius Vidas Tavoras